Blended behandeling

In Nederland krijgt bijna 20% van de volwassenen ooit in het leven te maken met een depressie. Daarom is het belangrijk dat er goede, makkelijk toegankelijke behandelingen beschikbaar zijn. Een depressiebehandeling, ondersteund met internet en een mobiele applicatie is een veelbelovende nieuwe aanpak.

Uit onderzoek is al bekend dat internetbehandeling voor depressie effectief is bij mensen met lichte vormen van depressie, maar er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar deze aanpak bij mensen die door de huisarts verwezen zijn naar de gespecialiseerde GGZ. Het E-COMPARED onderzoek richt zich hierop en wil nagaan of een zogenaamde blended behandeling de depressiezorg kan verbeteren. ‘Blended’ behandeling is een behandeling waarbij gesprekken met de behandelaar worden afgewisseld met internetbehandeling, ondersteund door een mobiele applicatie. Het voordeel hiervan is dat je als patiënt meer zelf regie over de behandeling kan houden, en ook buiten de sessies met de therapeut om, aan je herstel kan werken.

Folder

Download hier de E-COMPARED folder (in pdf).